Naast gras eten de koeien ook mais. Globaal gezien kun je stellen dat gras voor de eiwitvoorziening van de koe zorgt en mais voor de energievoorziening. Uiteraard krijgt elke koe daarnaast nog naar behoefte krachtvoer.

De teelt van mais gaat als volgt:
Begin april wordt de grond bemest. Daarna kan er geploegd worden om de gewasresten van de vorige teelt 25 cm diep weg te werken in de grond Eigenlijk kun je zeggen dat de bovenste laag van de grond (25 cm) omgedraaid wordt zodat de mais weer een mooi vers zaaibed heeft.

Ploegen van het maïsland

Na het ploegen wordt de mais gezaaid. Dit gebeurt door de loonwerker. Het maiszaaien gebeurt bij voorkeur tussen 20 april en 5 mei. 

 

Het zaaien van maïs

De mais groeit van eind april tot ongeveer half september. Hieronder ziet u enkele foto's van het groeiverloop van de mais.

 

Verloop maïsgroei

 

 Tussen half september en half oktober wordt de mais geoogst. Als u hier klikt ziet een voorbeeld van het hakselen van de mais.   De mais kan wel 2,5 tot 3 meter hoog worden.  Het streven is om bij het oogsten een drogestof % te hebben van tussen de 37 en 39 %. De mais wordt dan gehakseld en naar de maiskuil gereden. Hier verdeelt een zware shovel de mais en rijdt hem goed vast aan.Als u hier klikt ziet u het aanrijden van de maiskuil maiskuil aanrijden demo 1 of  klik hier voor een ander filmpje van het aanrijden maiskuil aanrijden demo 2. Als de kuil klaar is komt er plastic en zand overheen zodat de mais een jaar bewaard kan worden. De koeien kunnen er dan het gehele jaar van eten tot en met de volgende maisoogst.