Werkwijze

 

Elke ondernemer en ieder bedrijf is verschillend. Toch zijn de uiteindelijke doelen veelal gelijk, namelijk continuïteit voor het bedrijf en het behalen van een inkomen uit het bedrijf. CDC advies kan u hierin ondersteunen door op praktische wijze mee te kijken in de bedrijfsvoering met een insteek die onafhankelijk is. Middels een vrijblijvend gesprek wordt samen een doel bepaald tegen een vooraf afgesproken tariefstelling. 

CDC advies werkt samen met bankiers, collega bedrijfsadviseurs, accountants, voervoorlichters en andere erfbetreders om gezamenlijk het beste resultaat te bereiken.

CDC advies werkt niet met uitgebreide rapporten. In maximaal één A4 krijgt u een overzicht van de actiepunten voor uw bedrijf.

 

Diensten

  • advisering rondom robot melken (jaarkosten, voordelen/nadelen,  stalindeling)
  • arbeidsorganisatie en looplijnen
  • bespreken bedrijfseconomische boekhouding  (samenwerking met LIBA)
  • optimalisatie voederwinning
  • optimalisatie diermanagement
  • bespreken technische kengetallen (wat loopt er goed en waar is verbetering haalbaar)
  • sparringpartner / klankbord aangaande dagelijkse bedrijfsvoering, bedrijfsontwikkeling en investeringskeuzes

CDC advies werkt niet alleen rechtstreeks voor de agrarisch ondernemer maar ondersteunt ook bankiers, collega bedrijfsadviseurs, accountans en andere erfbetreders om zo een totaal plaatje te kunnen aanbieden. Wij brengen meerwaarde door de praktische achtergrond van het eigen melkveebedrijf. Door het bieden van een praktische kijk naast het advies vanuit de "theoretische" insteek ontstaat er een boeiende mix tussen theorie en praktijk.